ALGEMENE VOORWAARDEN:
Vooreerst proficiat met je keuze van rijschool!
Toch hier enkele afspraken en voorwaarden.

- Je krijgt theorie- en/of praktijkles van een lesgever die in het bezit is van een brevet van beroepsbekwaamheid en een instructietoelating uitgereikt door de Vlaamse Overheidsdienst MOW.

- De lesgever zal je een goede rijtechniek aanleren en jou proberen te vormen tot een goede, verantwoorde bestuurder. Volg alle aanwijzingen goed op.

- Wat de praktische rijlessen betreft:” Als een leerling tijdens de verplaatsingen op de openbare weg niet achter het stuur plaatsneemt, zullen de verplaatsingen niet in aanmerking komen voor de berekening van het aantal uren. Geen enkele andere prestatie dan die waarvoor in het contract een tarief is vermeld, mag worden aangerekend door de rijschool.”

-De tarieven kunnen op de website www.codriver.be of op kantoor geraadpleegd worden.

-Je mag een les of rijexamen annuleren, maar doe dit zo vlug mogelijk. Examens kunnen tot 5 dagen vooraf kosteloos geannuleerd worden, rijlessen tot 3 dagen vooraf. Daarna wordt een kost van €50 per rijles/examen aangerekend. Behalve bij dringende redenen zoals ziekte of plotseling overlijden van een naaste (tot 2e graad). Verlof, oproeping door de werkgever of een geplande ziekenhuisopname zijn voor de rijschool géén dringende redenen. Kosten van het examencentrum bij afzeggingen worden steeds op de kandidaat verhaald.

- Het bekwaamheidsattest voor voorlopig rijbewijs 18M mag helaas niet uitgereikt worden
wanneer de leerling niet klaar is na 20u rijles om alleen op de weg te kunnen rijden.

- Als het rijexamen niet doorgaat, vanwege oorzaken die aan je toegerekend kunnen worden, dan moet jij de kosten van het praktijkexamen (examenbegeleiding en toeslag van het examencentrum) betalen. Ook als je niet de juiste geldige documenten kon tonen (zoals een geldig voorlopig rijbewijs of identiteitskaart), dan moet je deze kosten dragen. Gaat het examen niet door, door een defect aan de auto, slecht weer, sneeuw, dan hoef je geen kosten te dragen.

-Een bekeuring of schade aan de auto of bezit van een ander of aan het lesvoertuig geldt het volgende:
De rijschoolhouder kan je niet aansprakelijk stellen voor boetes of voor schades.
Bij opzettelijk wangedrag zal je wel aansprakelijk gesteld worden. Het is ten zeerste verboden om rijles te volgen terwijl je onder invloed bent van alcohol of andere middelen die de rijvaardigheid beïnvloeden. Mocht je bij een ongeval onder invloed zijn wordt je wel aansprakelijk gesteld.
Het is verboden om medicijnen te nemen waardoor tijdens je rijles de rijvaardigheid beïnvloed wordt. Dit staat overigens duidelijk op de verpakking. Ook dan kan je bij een aanrijding aansprakelijk worden gesteld. Neem altijd contact met de rijschool op als je dergelijke medicijnen moet gebruiken.

Succes en een goede start!